Inschrijven


Wilt u zich laten inschrijven, dan kunt u terecht bij de scriba, de wijkpredikant of -ouderling. 

Als u al bent aangesloten bij een PKN-gemeente geeft u een schriftelijke verklaring dat u, eventueel met uw gezin, bij onze gemeente wilt horen. Dat geldt zowel bij inschrijvingen binnen Krimpen aan den IJssel, als voor inschrijvingen vanuit andere plaatsen.

Wanneer u belijdend lid bent van een ander kerkgenootschap, zullen wij u, overeenkomstig de kerkorde, verzoeken de derde belijdenisvraag positief te beantwoorden.

We gaan ook uit van een bepaalde gewenningsperiode in de gemeente voordat wij tot inschrijving overgaan.

Kennismakingsbezoek
De formele afhandeling van de inschrijving wordt gecombineerd met een bezoek door de wijkouderling. Hiernaast is tegelijkertijd een kennismakingsbezoek mogelijk, waarvoor een drietal gemeenteleden actief zijn.

Besluitvorming kerkenraad
Als u geen lid bent van de Protestantse Kerk in Nederland brengt de wijkouderling verslag uit van zijn kennismaking. Het besluit van de kerkenraad wordt daarna via dezelfde wijkouderling bekend gemaakt.