Adres scriba


Voor het contact met de kerkenraad kunt u de scriba bellen of schrijven. Dat kan gaan over een adreswijziging, geboorte-, huwelijks- of rouwkaart, of als u een vraag of opmerking heeft over het gemeenteleven. Eventueel kan hij u ook doorverwijzen naar de juiste persoon.

Ook voor inschrijvingen kunt u terecht bij de scriba P. den Hartog, telefoonnummer 06-13787327, scriba@bwkrimpen.nl