Wat geloven we?


Wij geloven dat God de wereld geschapen heeft met als doel dat de aarde vol is van mensen die Hem kennen en dienen. Doordat de zonde in de wereld kwam, beantwoorden wij niet aan het doel dat God met ons voor ogen had. Om de relatie met Hem te herstellen, zond Hij Zijn Zoon Jezus Christus naar de wereld.  Door Jezus’ lijden, sterven en opstanding, is er verzoening tot stand gekomen tussen God en de mens en tussen mensen onderling. Wij geloven dat de Heilige Geest Gods grote kracht van vernieuwing is, en dat de Geest mensen verandert in vrije mensen, gericht op Gods wil.

Dit geloof geeft ons troost in de soms moeilijke omstandigheden van het leven en ook in het sterven. Het geeft de eer aan God, de Schepper van ons leven en vraagt van ons dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf.

Als u meer wilt weten over het geloof nodigen wij u hartelijk uit in onze erediensten. Elke zondag staan de deuren van de kerk open. De diensten beginnen om 10.00 uur en 18.30 uur in zowel de Sionskerk aan de Nieuwe Tiendweg als in de Rehobothkerk aan De Landerijen in Lansingh-Zuid.

  

Wil je meer weten van het geloof of wil je een gesprek aangaan?
Dat kan door contact op te nemen met de predikant: