Maak kennis


In de zondagse kerkdiensten gaat het om de verkondiging uit de Bijbel, het gebed en het loven en prijzen van God. De kerkdiensten die in beide kerkgebouwen worden gehouden, zijn fysieke kerkdiensten die ook online te volgen zijn. Voor informatie kunt terecht bij de evangelisatieouderling: M.C. (Meindert) van Saane, 06-23529031

   

Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten waarmee u en jij kennis kunnen maken met het christelijk geloof en onze gemeente.