Vanuit de raad van kerken


Sinds dit najaar is onze gemeente aangesloten bij de Krimpense Raad van Kerken; een overleg tussen de verschillende kerkelijke gemeenten in ons dorp. Het doel is om samen in gesprek te gaan, zo mogelijk samen te werken in bepaalde projecten en vooral ook om van  elkaar te weten wat ons bezig houdt op het gebied van pastoraat en missionair werk.

______________________________________________________________

Advent – avondgebeden 2022
Ook dit jaar zijn er vanuit de Raad van Kerken Krimpen aan den IJssel weer gezamenlijke
avondgebeden in de kerken.

Op de woensdagen in de adventstijd komen we samen om met elkaar te bidden, te zingen, te
lezen en stil te zijn. Zo bereiden we ons voor op het grote feest van Kerst.
We beginnen steeds om 19.15 uur en het duurt ongeveer een half uur.

Woensdag 30 november De Wingerd
Woensdag 7 december De Fonteinkerk
Woensdag 14 december De Bron
Woensdag 21 december De Immanuelkerk

Iedereen is van harte welkom bij deze korte vieringen!

De Raad van Kerken Krimpen aan den IJssel is een samenwerking van De Bron, de
IJsseldijkkerk, De Fonteinkerk, De Wingerd, Sionskerk-Rehobothkerk, de Immanuëlkerk, de
Evangelische Gemeente Krimpen en de Molukse kerken.

______________________________________________________________

GEBED VOOR IRAN

Vader in de hemel en van de schepping,

Met gebroken hart bidden wij voor de mensen van Iran. 
Het lijden en vechten heeft al veel te lang geduurd, o God. 

We danken u voor de moed van vrouwen en mannen 
die dwars tegen gewelddadige verdrukking in zingen, dansen, roepen
en bidden om recht op een vrijer leven. 
Die strijden voor het recht om te gaan met wie en waar je maar wilt. 
Die opstaan voor het recht om een samenleven zonder angst. 

We gedenken Mahsa Amini, Hadis Najafi, Nika Shakarami in eerbied 
en met hen allen die zijn gesmoord of vermoord. 

We bidden u om troost voor allen die rouwen om wie in deze strijd gestorven is 
We bidden u voor allen die zijn gearresteerd.
Voor ieder die in angst zit om wie na arrestatie zijn vermist.
Voor hen die leven met pijn omdat zij tijdens protesten gewond zijn geraakt. 
Voor alle Iraniërs in ons land die zich machteloos voelen bij alles wat gebeurt. 
Voor allen die worden verteerd door wanhoop en woede. 

Meer dan ooit hebben de mensen van Iran hoop nodig, o God. 
Hoop dat uw recht zegenvieren zal.
Hoop dat de ongezienen zullen worden gezien,
de ongehoorden worden gehoord.
Hoop dat mensen over de hele wereld zich zullen verzamelen in gebed 
en zoeken naar manieren om tot steun te zijn en het lijden te verlichten.

Moge een leiderschap opstaan van mensen
bij wie het welzijn van de mensen Iran voorop staat. 
Moge rechtvaardige vrede zegevieren.
Moge Iran knop worden van vrede in de wereld,  
Iran open gaan als een bloem van hoop. 

God van alle volken, neig uw oor 
en hoor ons gebed. 

Amen

 

Dit gebed is geschreven door Iris Speckmann, in samenwerking met Samuel Lee.
De illustratie bij dit gebed is van de Iraanse kunstenares Lida Sherafatmand, die kunst maakt onder het motto ‘bloemen tegen geweld’. De titel van het afgebeelde werk is ‘Waterfall of the Soul’ (2017).