Vanuit de raad van kerken


Sinds dit najaar is onze gemeente aangesloten bij de Krimpense Raad van Kerken; een overleg tussen de verschillende kerkelijke gemeenten in ons dorp. Het doel is om samen in gesprek te gaan, zo mogelijk samen te werken in bepaalde projecten en vooral ook om van  elkaar te weten wat ons bezig houdt op het gebied van pastoraat en missionair werk.

______________________________________________________________

Week van Gebed voor eenheid 2023: Doe goed, zoek recht

Ook dit jaar zijn er in Krimpen aan den IJssel weer gebedsbijeenkomsten in de in de internationale Week van Gebed voor Eenheid.

U/jij bent van harte welkom in de openingsdienst en de gebeden op elke dag van deze week.

De openingsdienst is op zondagavond 15 januari, om 18.30 uur in de IJsseldijkkerk.

Aan deze dienst wordt medewerking verleend door mensen uit de verschillende kerken.

Tijdens deze week is er elke dag een korte viering met veel gebed.

Ook hier van harte welkom!

De vieringen door de week beginnen steeds om 19.30 uur

Zondagavond 15 januari – 18.30 uur Openingsdienst in de IJsseldijkkerk

Maandagavond 16 januari – 19.30 uur: Sionskerk

Dinsdagavond 17 januari – 19.30 uur: de Bron

Woensdagavond 18 januari – 19.30 uur: de Wingerd

Donderdagavond 19 januari – 19.30 uur: Immanuelkerk

Vrijdagavond 20 januari – 19.30 uur: Molukse Kerk

Zaterdagavond 21 januari – 19.30 uur: Fonteinkerk + Evangelische Gemeente Krimpen

Doe goed, zoek recht

Van zondag 15 t/m 21 januari 2023 is de Internationale Week van Gebed voor de Eenheid.

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken.

Bijzondere aandacht is er dit jaar voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.

De Bijbeltekst die centraal staat in deze week komt uit Jesaja 1 vers 17: “Leer mij goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij.”

Het materiaal voor deze gebedsweek wordt dit jaar aangereikt door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota.

Meer informatie over de jaarlijkse Internationale Week van Gebed voor Eenheid? Klik op deze LINK

Deelname aan de Week Van Gebed voor Eenheid is een initiatief van de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel, waarin deelnemen: de Fonteinkerk; de Bron; de Immanuelkerk; de Evangelische Gemeente Krimpen; de Molukse kerken; de Rehoboth- en Sionskerk, de IJsseldijkkerk en de Wingerd.

Informatie: Hilda Pleysier; E: hilda.pleysier@gmail.com

______________________________________________________________

Lezing Dr. René de Reuver in de Fonteinkerk
Op woensdag 7 december 2022 houdt Dr. R. (René) de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk Nederland op uitnodiging van de plaatselijke Raad van Kerken in de Fonteinkerk (aanvang 20.00 uur) een lezing over het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Aan tafel’. Hij plaatst zijn verhaal in oecumenisch perspectief – wat heeft de viering van de eucharistie/Heilig Avondmaal ons te zeggen met het oog op de eenheid van de kerken? Als eerste zal deze avond Pastoor Huub Flohr van de Bron (RK) op zijn toespraak reageren en daarna zal er ook alle gelegenheid zijn om met elkaar en met de inleider in gesprek te gaan. Wees welkom!

______________________________________________________________

 

Advent – avondgebeden 2022
Ook dit jaar zijn er vanuit de Raad van Kerken Krimpen aan den IJssel weer gezamenlijke avondgebeden in de kerken.

Op de woensdagen in de adventstijd komen we samen om met elkaar te bidden, te zingen, te lezen en stil te zijn. Zo bereiden we ons voor op het grote feest van Kerst. We beginnen steeds om 19.15 uur en het duurt ongeveer een half uur.

Woensdag 30 november De Wingerd
Woensdag 7 december De Fonteinkerk
Woensdag 14 december De Bron
Woensdag 21 december De Immanuelkerk

Iedereen is van harte welkom bij deze korte vieringen!

De Raad van Kerken Krimpen aan den IJssel is een samenwerking van De Bron, de IJsseldijkkerk, De Fonteinkerk, De Wingerd, Sionskerk-Rehobothkerk, de Immanuëlkerk, de Evangelische Gemeente Krimpen en de Molukse kerken.

______________________________________________________________

GEBED VOOR IRAN

Vader in de hemel en van de schepping,

Met gebroken hart bidden wij voor de mensen van Iran. 
Het lijden en vechten heeft al veel te lang geduurd, o God. 

We danken u voor de moed van vrouwen en mannen 
die dwars tegen gewelddadige verdrukking in zingen, dansen, roepen
en bidden om recht op een vrijer leven. 
Die strijden voor het recht om te gaan met wie en waar je maar wilt. 
Die opstaan voor het recht om een samenleven zonder angst. 

We gedenken Mahsa Amini, Hadis Najafi, Nika Shakarami in eerbied 
en met hen allen die zijn gesmoord of vermoord. 

We bidden u om troost voor allen die rouwen om wie in deze strijd gestorven is 
We bidden u voor allen die zijn gearresteerd.
Voor ieder die in angst zit om wie na arrestatie zijn vermist.
Voor hen die leven met pijn omdat zij tijdens protesten gewond zijn geraakt. 
Voor alle Iraniërs in ons land die zich machteloos voelen bij alles wat gebeurt. 
Voor allen die worden verteerd door wanhoop en woede. 

Meer dan ooit hebben de mensen van Iran hoop nodig, o God. 
Hoop dat uw recht zegenvieren zal.
Hoop dat de ongezienen zullen worden gezien,
de ongehoorden worden gehoord.
Hoop dat mensen over de hele wereld zich zullen verzamelen in gebed 
en zoeken naar manieren om tot steun te zijn en het lijden te verlichten.

Moge een leiderschap opstaan van mensen
bij wie het welzijn van de mensen Iran voorop staat. 
Moge rechtvaardige vrede zegevieren.
Moge Iran knop worden van vrede in de wereld,  
Iran open gaan als een bloem van hoop. 

God van alle volken, neig uw oor 
en hoor ons gebed. 

Amen

 

Dit gebed is geschreven door Iris Speckmann, in samenwerking met Samuel Lee.
De illustratie bij dit gebed is van de Iraanse kunstenares Lida Sherafatmand, die kunst maakt onder het motto ‘bloemen tegen geweld’. De titel van het afgebeelde werk is ‘Waterfall of the Soul’ (2017).