Pioniersplek 'Bayt al Noer' (’Huis van Licht’)


In Krimpen wonen veel Arabischtaligen; velen zijn gekomen in 2015 en mochten als statushouders in Krimpen blijven wonen. Na opgebouwde contacten via inloophuis Crimpen-Inn, groeide de behoefte om deze dorpsgenoten ook geestelijk een onderdak te bieden. In januari 2019 is -na zes maanden voorbereiding- gestart met 2-wekelijkse samenkomsten.

Bijeenkomsten
Tijdens deze bijeenkomsten wordt zowel Arabisch als Nederlands gesproken. Er is een eenvoudige Bijbeluitleg, er worden Arabische liederen gezongen en er wordt samen gebeden. Ook is er ruimte voor ontmoeting, gesprek en vragen. De vieringen zijn opgezet om moslims in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus. Maar ook Arabischtalige christenen uit het Midden-Oosten bezoeken de avonden.

Pioniersplek 'Bayt al Noer'
Na een aantal jaren zag de werkgroep dat de bezoekers meer nodig hebben dan alleen de samenkomsten. Ze verdienen ook pastorale zorg in de taal van het hart. Na gesprekken met Stichting Evangelie & Moslims en het zoeken van financiële steun is op 5 juni 2022 de Arabischtalige Pioniersplek 'Bayt al Noer' ('Huis van Licht') gestart.

Ondersteuning
Deze Pioniersplek krijgt subsidie vanuit de landelijke PKN en wordt ook ondersteund door tal van kerken. Daaronder ook de hwba, de Algemene Kerkenraad van de PKN in Krimpen, de plaatselijke GKv (Immanuëlkerk), kerken in de regio zoals de Nieuwe Westerkerk in Capelle en Stichting Rijnmond Mission (landelijk orgaan van de GKv). Eindverantwoordelijk voor de Pioniersplek is de kerkenraad van de hwba.

Evangelist Meryem Qaadane
Meryem Qaadane (gedetacheerd en opgeleid door E&M) is sinds juni '22 voor 1 dag in de week aangesteld als evangelist. Zij werkt op de vrijdag. Ze heeft een vrouwengroep opgericht en zoekt naar andere vormen om contacten te leggen met Arabischtaligen en hen kennis te laten maken met de Bijbel. Ze verleent pastorale zorg aan bezoekers van de samenkomsten en ze ondersteunt het plaatselijk team.

'Huis van Licht' pioniert en zoekt steeds naar nieuwe wegen om te komen tot een hechte gemeenschap van Arabischtaligen rond het Evangelie.

Locatie
Inloophuis Crimpen-Inn, Ouverturelaan 105, 2926 PT Krimpen aan den IJssel

Vieringen met zang en Bijbeluitleg (Arabisch-Nederlands):
Om de 2 weken op vrijdagavond 19.30 uur- 20.30 uur (voor data zie agenda op de website)

Vrouwengroep (Arabisch-Nederlands o.l.v. Meryem):
Om de 2 weken op de vrijdagochtend van 10.30 uur-12.00 uur

Info
Dhr. Jan van Velzen, tel. 06 33342070 (voorzitter)
Mw. Meryem Qaadane, tel. 06 21805486 (evangelist)