Ds. J.A.W. Verhoeven preekt over 2 Petrus 3:14.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


Ds. J.A.W. Verhoeven preekt op 30-08-2020 over 2 Petrus 3:14.

[14] Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;


Download preek