Ds. C. Bos preekt over Klaagliederen 3:22-33.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


Ds. C. Bos uit Benschop preekt op 23-08-2020 over Klaagliederen 3:22-33.

[22] Cheth. Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben;
[23] Cheth. Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot.
[24] Cheth. De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.
[25] Teth. De HEERE is goed dengenen, die Hem verwachten, der ziele, die Hem zoekt.
[26] Teth. Het is goed, dat men hope, en stille zij op het heil des HEEREN.
[27] Teth. Het is goed voor een man, dat hij het juk in zijn jeugd draagt.
[28] Jod. Hij zitte eenzaam, en zwijge stil, omdat Hij het hem opgelegd heeft.
[29] Jod. Hij steke zijn mond in het stof, zeggende: Misschien is er verwachting.
[30] Jod. Hij geve zijn wang dien, die hem slaat, hij worde zat van smaad.
[31] Caph. Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid.
[32] Caph. Maar als Hij bedroefd heeft, zo zal Hij Zich ontfermen, naar de grootheid Zijner goedertierenheden.
[33] Caph. Want Hij plaagt of bedroeft des mensen kinderen niet van harte.


Download preek