Ds. J.J. Verhaar preekt over Psalmen 65:1-5.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


Ds. J.J. Verhaar preekt op 09-08-2020 over Psalmen 65:1-5.

[1] Een psalm van David, een lied, voor den opperzangmeester. (65:2) De lofzang is in stilheid tot U, o God! in Sion; en U zal de gelofte betaald worden.
[2] (65:3) Gij hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen.
[3] (65:4) Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij; maar onze overtredingen, die verzoent Gij.
[4] (65:5) Welgelukzalig is hij, dien Gij verkiest, en doet naderen, dat hij wone in Uw voorhoven; wij zullen verzadigd worden met het goed van Uw huis, met het heilige van Uw paleis.
[5] (65:6) Vreselijke dingen zult Gij ons in gerechtigheid antwoorden, o God onzes heils! o Vertrouwen aller einden der aarde, en der verre gelegenen aan de zee!


Download preek