Ds. J.A.W. Verhoeven preekt over 2 Petrus 3:9.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


Ds. J.A.W. Verhoeven preekt op 09-08-2020 over 2 Petrus 3:9.

[9] De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.


Download preek