ds. J.J. Mulder preekt over Johannes 10:11-18.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.J. Mulder preekt op 10-03-2019 over Johannes 10:11-18.

[11] Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.
[12] Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen.
[13] En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen.
[14] Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend.
[15] Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen.
[16] Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder.
[17] Daarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme.
[18] Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.


Download preek