ds. J.J. Verhaar preekt over Johannes 3:5-10.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.J. Verhaar preekt op 24-02-2019 over Johannes 3:5-10.

[5] Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.
[6] Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.
[7] Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
[8] De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.
[9] Nicodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden?
[10] Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar van Israel, en weet gij deze dingen niet?


Download preek