ds. C. Blenk preekt over Jozua 22:25.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. C. Blenk uit Den Haag preekt op 03-02-2019 over Jozua 22:25.

[25] De HEERE heeft immers de Jordaan tot landpale gezet tussen ons en tussen ulieden, gij, kinderen van Ruben, en gij, kinderen van Gad! gij hebt geen deel aan den HEERE. Zo mochten uw kinderen onze kinderen doen ophouden, dat zij den HEERE niet vreesden.


Download preek