ds. J.A.W. Verhoeven preekt over Lucas 5:10.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.A.W. Verhoeven preekt op 20-01-2019 over Lucas 5:10.

[10] En desgelijks ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon: Vrees niet; van nu aan zult gij mensen vangen.


Download preek