ds. J.A.W. Verhoeven preekt over Lucas 1:5-9.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.A.W. Verhoeven preekt op 02-12-2018 over Lucas 1:5-9.

[5] In de dagen van Herodes, den koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia; en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam Elizabet.
[6] En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren, onberispelijk.
[7] En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was, en zij beiden verre op hun dagen gekomen waren.
[8] En het geschiedde, dat, als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde.
[9] Naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te lote was gevallen, dat hij zoude ingaan in den tempel des Heeren om te reukofferen.


Download preek