dhr. M. van Werkhoven preekt over Efeze 3:17-19.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


dhr. M. van Werkhoven uit Nieuw-Lekkerland preekt op 19-08-2018 over Efeze 3:17-19.

[17] Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;
[18] Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,
[19] En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.


Download preek