dhr. M. van Werkhoven preekt over Exodus 1:17.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


dhr. M. van Werkhoven uit Nieuw-Lekkerland preekt op 11-02-2018 over Exodus 1:17.

[17] Doch de vroedvrouwen vreesden God, en deden niet, gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar zij behielden de knechtjes in het leven.


Download preek