dhr. M. van Werkhoven preekt over Lucas 7:44.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


dhr. M. van Werkhoven uit Nieuw-Lekkerland preekt op 28-01-2018 over Lucas 7:44.

[44] En Hij, Zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon: Ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen; water hebt gij niet tot Mijn voeten gegeven; maar deze heeft Mijn voeten met tranen nat gemaakt, en met het haar van haar hoofd afgedroogd.


Download preek