ds. J.J. Verhaar preekt over Psalmen 51:15-21.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.J. Verhaar preekt op 03-12-2017 over Psalmen 51:15-21.

[15] (51:17) Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen.
[16] (51:18) Want Gij hebt geen lust tot offerande, anders zou ik ze geven; in brandofferen hebt Gij geen behagen.
[17] (51:19) De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.
[18] (51:20) Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
[19] (51:21) Dan zult Gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer, dat gans verteerd wordt; dan zullen zij varren offeren op Uw altaar.


Download preek