ds. A. Beens preekt over Genesis 12:1.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. A. Beens uit Barneveld preekt op 12-11-2017 over Genesis 12:1.

[1] De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.


Download preek