dhr. M. van Werkhoven preekt over Johannes 3:14-15.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


dhr. M. van Werkhoven uit Nieuw-Lekkerland preekt op 14-04-2017 over Johannes 3:14-15.

[14] En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden;
[15] Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.


Download preek