ds. J.J. Verhaar preekt over Genesis 21:17.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.J. Verhaar preekt op 08-03-2017 over Genesis 21:17.

[17] En God hoorde de stem van den jongen; en de Engel Gods riep Hagar toe uit den hemel, en zeide tot haar: Wat is u, Hagar? Vrees niet; want God heeft naar des jongens stem gehoord, ter plaatse, waar hij is.


Download preek