ds. J.A.H. Jongkind preekt over Hebreeën 11:28.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.A.H. Jongkind uit Brandwijk preekt op 26-02-2017 over Hebreeën 11:28.

[28] Door het geloof heeft hij het pascha uitgericht, en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou.


Download preek