dhr. T.R. Rietveld preekt over 1 Johannes 4:9-11.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


dhr. T.R. Rietveld uit Ridderkerk preekt op 25-12-2016 over 1 Johannes 4:9-11.

[9] Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
[10] Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.
[11] Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.


Download preek