dhr T.R. Rietveld preekt over Psalmen 130:3-4.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


dhr T.R. Rietveld uit Ridderkerk preekt op 28-08-2016 over Psalmen 130:3-4.

[3] Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE! wie zal bestaan?
[4] Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.


Download preek