ds. J.P.J. Voets preekt over Genesis 14:18-24.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.P.J. Voets uit Nijkerk preekt op 26-06-2016 over Genesis 14:18-24.

[18] En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods.
[19] En hij zegende hem, en zeide: Gezegend zij Abram Gode, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit!
[20] En gezegend zij de allerhoogste God, Die uw vijanden in uw hand geleverd heeft! En hij gaf hem de tiende van alles.
[21] En de koning van Sodom zeide tot Abram: Geef mij de zielen; maar neem de have voor u.
[22] Doch Abram zeide tot den koning van Sodom: Ik heb mijn hand opgeheven tot den HEERE, den allerhoogsten God, Die hemel en aarde bezit;
[23] Zo ik van een draad aan tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles, dat het uwe is, iets neme! opdat gij niet zegt: Ik heb Abram rijk gemaakt!
[24] Het zij buiten mij; alleen wat de jongelingen verteerd hebben, en het deel dezer mannen, die met mij getogen zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen!


Download preek