ds. C.J. van der Plas preekt over Genesis 28:12.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. C.J. van der Plas uit Zwijndrecht preekt op 17-04-2016 over Genesis 28:12.

[12] En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan den hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder.


Download preek