ds. J. den Hoed preekt over Jeremia 3:6.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J. den Hoed uit Sliedrecht preekt op 07-02-2016 over Jeremia 3:6.

[6] Voorts zeide de HEERE tot mij, in de dagen van den koning Josia: Hebt gij gezien, wat de afgekeerde Israel gedaan heeft? Zij ging henen op allen hogen berg, en tot onder allen groenen boom, en hoereerde aldaar.


Download preek