ds. J.J. Verhaar preekt over Lucas 22:28-30.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.J. Verhaar preekt op 15-03-2015 over Lucas 22:28-30.

[28] En gij zijt degenen, die met Mij steeds gebleven zijt in Mijn verzoekingen.
[29] En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkerwijs Mijn Vader dat Mij verordineerd heeft;
[30] Opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels.


Download preek