ds. A.J. Mensink preekt over Lucas 22:15.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. A.J. Mensink preekt op 08-03-2015 over Lucas 22:15.

[15] En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde;


Download preek