ds. A.J. Mensink preekt over Lucas 18:16.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. A.J. Mensink preekt op 15-02-2015 over Lucas 18:16.

[16] Maar Jezus riep dezelve kinderkens tot Zich, en zeide: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.


Download preek