ds. J.J. Verhaar preekt over Hebreeën 4:14-16.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.J. Verhaar preekt op 01-02-2015 over Hebreeën 4:14-16.

[14] Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden.
[15] Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.
[16] Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.


Download preek