ds. A.J. Mensink preekt over Romeinen 3:25-26.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. A.J. Mensink preekt op 01-02-2015 over Romeinen 3:25-26.

[25] Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;
[26] Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.


Download preek