ds. A.J. Mensink preekt over Lucas 18:22.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. A.J. Mensink preekt op 01-02-2015 over Lucas 18:22.

[22] Doch Jezus, dit horende, zeide tot hem: Nog een ding ontbreekt u; verkoop alles, wat gij hebt, en deel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij.


Download preek