ds. A. de Lange preekt over Lucas 13:30.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. A. de Lange uit Dordrecht preekt op 18-01-2015 over Lucas 13:30.

[30] En ziet, er zijn laatsten, die de eersten zullen zijn; en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn.


Download preek