kand. A. van der Stoep preekt over Marcus 3:34-35.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


kand. A. van der Stoep uit Nieuw-Lekkerland preekt op 11-01-2015 over Marcus 3:34-35.

[34] En rondom overzien hebbende, die om Hem zaten, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders.
[35] Want zo wie den wil van God doet, die is Mijn broeder, en Mijn zuster, en moeder.


Download preek