kand. A.A. Teeuw preekt over Johannes 3:3.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


kand. A.A. Teeuw uit Ridderkerk preekt op 04-01-2015 over Johannes 3:3.

[3] Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.


Download preek