Ds. J.J. Mulder preekt over Exodus 26:15-37.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


Ds. J.J. Mulder preekt op 27-09-2020 over Exodus 26:15-37.

[15] Gij zult ook tot den tabernakel staande berderen maken, van sittimhout.
[16] De lengte van een berd zal tien ellen zijn, en een el en een halve el zal de breedte van elk berd zijn.
[17] Twee houvasten zal een berd hebben, als sporten in een ladder gezet, het ene nevens het andere; alzo zult gij het met al de berderen des tabernakels maken.
[18] En de berderen tot den tabernakel zult gij aldus maken: twintig berderen naar de zuidzijde zuidwaarts.
[19] Gij zult ook veertig zilveren voeten maken onder de twintig berderen; twee voeten onder een berd, aan zijn twee houvasten, en twee voeten onder een ander berd, aan zijn twee houvasten.
[20] Er zullen ook twintig berderen zijn aan de andere zijde des tabernakels, aan den noorderhoek,
[21] Met hun veertig zilveren voeten; twee voeten onder een berd, en twee voeten onder een ander berd.
[22] Doch aan de zijde des tabernakels tegen het westen zult gij zes berderen maken.
[23] Ook zult gij twee berderen maken tot de hoekberderen des tabernakels, aan de beide zijden.
[24] En zij zullen van beneden als tweelingen samengevoegd zijn; zij zullen ook als tweelingen aan het oppereinde deszelven samengevoegd zijn, met een ring; alzo zal het met de twee berderen zijn; tot twee hoekberderen zullen zij zijn.
[25] Alzo zullen de acht berderen zijn met hun zilveren voeten, zijnde zestien voeten; twee voeten onder een berd, wederom twee voeten onder een berd.
[26] Gij zult ook richelen maken van sittimhout; vijf aan de berderen van de ene zijde des tabernakels;
[27] En vijf richelen aan de berderen van de andere zijde des tabernakels; alsook vijf richelen aan de berderen van de zijde des tabernakels, aan de beide zijden westwaarts.
[28] En de middelste richel zal midden aan de berderen zijn, doorschietende van het ene einde tot het andere einde.
[29] En gij zult de berderen met goud overtrekken, en hun ringen (de plaatsen voor de richelen) zult gij van goud maken; de richelen zult gij ook met goud overtrekken.
[30] Dan zult gij den tabernakel oprichten naar zijn wijze, die u op den berg getoond is.
[31] Daarna zult gij een voorhang maken, van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen; van het allerkunstelijkste werk zal men dien maken, met cherubim.
[32] En gij zult hem hangen aan vier pilaren van sittim hout, met goud overtogen; hun haken zullen van goud zijn; staande op vier zilveren voeten.
[33] En gij zult den voorhang onder de haakjes hangen, en gij zult de ark der getuigenis aldaar binnen den voorhang brengen; en deze voorhang zal ulieden een scheiding maken tussen het heilige, en tussen het heilige der heiligen.
[34] En gij zult het verzoendeksel zetten op de ark der getuigenis, in het heilige der heiligen.
[35] De tafel nu zult gij zetten buiten den voorhang, en den kandelaar tegen de tafel over, aan de ene zijde des tabernakels, zuidwaarts; maar de tafel zult gij zetten aan de noordzijde.
[36] Gij zult ook aan de deur der tent een deksel maken, van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen, geborduurd werk.
[37] En gij zult tot dit deksel vijf pilaren van sittim hout maken, en die met goud overtrekken; hun haken zullen van goud zijn; en gij zult hun vijf koperen voeten gieten.


Download preek