Ds. J.A.W. Verhoeven preekt over Psalmen 63:1-3.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


Ds. J.A.W. Verhoeven preekt op 06-09-2020 over Psalmen 63:1-3.

[1] Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda. (63:2) O God! Gij zijt mijn God! ik zoek U in den dageraad; mijn ziel dorst naar U; mijn vlees verlangt naar U, in een land, dor en mat, zonder water.
[2] (63:3) Voorwaar, ik heb U in het heiligdom aanschouwd, ziende Uw sterkheid en Uw eer;
[3] (63:4) Want Uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zouden U prijzen.


Download preek